UABIO розширює напрями діяльності! | AccordUABIO розширює напрями діяльності!

UABIO розширює напрями діяльності!

Виробництво «ЗЕЛЕНОГО» ВОДНЮ З БІОМАСИ з використанням різних видів біогазу і біометану є одним із стратегічних пріоритетів Європейського Союзу на сьогодні.

Саме тому ми вирішили виокремити цей напрям діяльності з метою вивчення ресурсного потенціалу виробництва «зеленого» водню в Україні та економічної ефективності наявних технологій виробництва водню з біомаси.

Керівником напряму водневої енергетики в межах Експертної ради UABIO став директор консалтингової фірми «Акорд Лтд» Юрій Епштейн, який є досвідченим фахівцем у сфері біоенергетики, зокрема напрямах біогазу, біометану та біоводню.

Декарбонізація економіки є одним із ключових напрямів світової стратегії в боротьбі із кліматичними змінами. Головна мета — скорочення викидів парникових газів. А відповідно — відмова від викопних палив на користь відновлюваних джерел енергії: сонця, вітру, води та біомаси.